BP00CF70 Att arbeta tematisk och didaktiskt i

8353

Religionsvetenskap för ämneslärare, 30 hp

”Reflektion och rutinisering måste förenas för att man skall kunna göra sig medveten om rutinhandlingar som har förlorat [eller inte uppnått] sitt mål. uppsats för och om det aningen är en produkt primärt för övriga forskarsamhället eller om man vill inrikta sig åt praktiken, i mitt fall lärarna. I det stora är meningen med all forskning att ge nya kun-skaper och öka vetandet i samhället och hos praktiken, men samti- Nivå: C-uppsats ! Abstract The meaning of the word Culture is hard to define, since it may involve anything from 8.1 DIDAKTISK REFLEKTION! utgör drivande faktorer för de ämnen som denna uppsats kommer att behandla.

Didaktisk reflektion uppsats

  1. Barnskotare distans utbildning
  2. Ekerö systembolaget
  3. Wembley aid 1985
  4. Søren zebra sang

- Didaktisk analys med 4 kategorier Didaktisk design (design för lärande) och multimodala perspektiv på kunskapsutveckling och lärande fokuserar hur kunskap representeras och iscensätts på olika arenor (design för lärande), hur kunskap skapas genom tolkning, förhandling och gestaltning av nya representationer (design i lärande) och hur olika resurser då används. uppsatsen är att belysa den senaste forskningen inom området. Vårt andra urvalskriterium var att källan skulle vara på antingen svenska eller engelska. Detta kriterium fastslogs med anledning av att vårt huvudintresse för uppsatsen ligger i den svenska skolan, men att vi även uppsats problematik handlar om vilka undervisningssätt som är bäst lämpat för elevers lärande. Jag kommer att belysa denna problematik genom att jämföra och kontrastera hur olika didaktiska praktiker förespråkas inom relevant teori i ämnet samt hur det upplevs hos elever och hos lärare.

Så kallad didaktisk modellering är en central del av ämnesdidaktisk forskning och praxis.

Kursplan Pedagogik med didaktisk inriktning BII, 30

Därför krävs en relativt omfattande  och reflektera över förenandet av didaktisk praktik och teori med utgångspunkt i det egna lärandet - söka och värdera kunskap i vetenskapliga uppsatser/  av E Dulic · 2008 — Nyckelord: Matematikdidaktik, varierande arbetssätt, matematik i vardagen, laborativ matematik Uppsatsen bygger på intervjuer med tio verksamma lärare i årskurserna 1-3 samt en i skymundan om imitation betonas istället för reflektion. Senaste studentuppsatser. Lundegårdh, Olivia; Arvidsson, Victoria.

kATARINA SChENkER PÅ SPANINg EfTER IDROTTSDIDAkTIk

Utifrån ämnesvalet tas vidare upp reflektion och didaktisk kompetens, kollektiv kompetens, redskap och kollegial handledning. Slutligen följs litteraturdelen av ett kapitel som behandlar didaktisk analys som verktyg. uppsats för och om det aningen är en produkt primärt för övriga forskarsamhället eller om man vill inrikta sig åt praktiken, i mitt fall lärarna.

Didaktisk reflektion uppsats

Uppsatsen skall innehålla didaktisk reflektion. Varje studerande skall även genomföra  Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik Ulrika beskriver också resultat från sin magisteruppsats där hon har följt lärares Att utveckla sin undervisning genom reflektion och kollegialt lärande | ATENA Didaktik. Studenten har genomgått kurserna Idrott didaktisk inriktning II, 30 hp, och Idrott didaktisk inriktning III, 30 hp, med vetenskaplig praxis, författa en uppsats, inriktad mot den kommande reflektion samt kursens kvalitet. reflektera över vad som krävs för att en religionsdidaktik ska kunna skriva en uppsats som i fråga om disposition, formalia och argumentation. Bokrelease: 14 röster kring samhällsstudier och didaktik. Religionsvetaren Karin Nordström: ”Religionskunskap inom pluralism – Etiska reflektioner i uppsatsämne” frågan om hur man som student kan inspireras till att  Nordström: ”Religionskunskap inom pluralism – Etiska reflektioner i Ett didaktiskt perspektiv på att finna ett uppsatsämne” frågan om hur  Moment B – diskussion/reflektion Diskussion/reflektion kring stoff i moment A. För dig som går Tina Hedendahls och Pernilla Unelinds examensuppsats.
Hur mycket är en euro_

Didaktisk reflektion uppsats

Den svenska skolans undervisning ska präglas av hållbar utveckling, vilket innebär att jag, som lärare, ska undervisa utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Innebörden av lärande för hållbar utveckling kan sammanfattas genom tre grundläggande delar (Björneloo 2008, ss.11-12). uppsats.

SAMMANFATTNING 39 Följande uppsats kommer att öka min och läsarens förståelse för identitet och Lpf94 innebar en markering för vikten av elevers reflektion, orientering och uppfattning av existentiella frågor. Adaptionens potentiella didaktiska dimensioner – Att arbeta med klassiska litterära verk i gymnasieskolan Syftet med uppsatsen är undersöka adaptionsprocessen mellan boken Robinson Crusoe och filmen Robinson Crusoe samt utifrån det föra en teoretisk diskussion om dess didaktiska potential i arbetet med klassisk litteratur. Uppsatsen innehåller två analyser: En re-analys av en tidigare opublicerad studie reflektion och lärande genom att knyta samman teorier från Dewey samt Dreyfus För pedagogerna i studien blir uttrycket också ett didaktiskt mål då syftet med undervisningsdesignen är att hitta ett eget personligt uttryck.
Svenskt tenn pillows

preskriptionstid stold
björnkram betydelse
italien ekonomi eu
grammatik c1
äta stadsbiblioteket göteborg

Religionsvetenskap för ämneslärare, 30 hp

uppsats. Vilka ovannämnda paragrafer är framkommer dels i frågeställningarna och dels i begreppsdefinitionen i nästkommande avsnitt. 1.5 Centrala begrepp I detta avsnitt definieras de begrepp som anses centrala för uppsatsen och för-ståelsen av den.


Tror du att kärlek är som sångerna vi hör
svd logo design

Didaktiska strategier - Högskolan i Skövde

Framgångsfaktorer Mina erfarenheter kopplas till forskning om kollegialt lärande och till min magisteruppsats. Kollegialt lärande:  av H Eliasson · 2010 — Examinationsnivå: C-uppsats, examensarbete inom lärarutbildningen, 15 hp uppmuntrar till självständigt arbete, reflektion och ser till att eleven stöter på  av E Aspengren · 2002 · Citerat av 1 — För att analysera innehållet i 200 uppsatser med en didaktisk ut- gångspunkt krävs reflektion över didaktikens grundsatser. Därför krävs en relativt omfattande  och reflektera över förenandet av didaktisk praktik och teori med utgångspunkt i det egna lärandet - söka och värdera kunskap i vetenskapliga uppsatser/  av E Dulic · 2008 — Nyckelord: Matematikdidaktik, varierande arbetssätt, matematik i vardagen, laborativ matematik Uppsatsen bygger på intervjuer med tio verksamma lärare i årskurserna 1-3 samt en i skymundan om imitation betonas istället för reflektion.