Fortsatt konsolidering i KI:s nya Lokalförsörjningsplan 2020

4179

Referens: Statusbedömning och lokalförsörjningsplan Meta

Lokalförsörjningsplan 2014-2022 4 Övergripande – Målsättning och Syfte Lokalförsörjningsplanen beskriver barn- och ungdomsnämndens ambitioner gällande kommunens planering för och utveckling av lokaler inom verksamheterna förskola och grundskola. Linköpings kommun skall inom perioden 2014-2016 vara ledande inom området strategisk respektive nämnd och ligger till grund för stadens lokalförsörjningsplan. Serviceförvaltningen är en nystartad förvaltning sedan oktober 2017och ligger organisatoriskt under kommunstyrelsen. En lokalförsörjningsplan ska årligen revideras och omarbetas för att bli det verktyg för samordning, planering och uppföljning som är Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2019 Förslag till beslut I kommunstyrelsen: Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2019 antas.

Lokalforsorjningsplan

  1. 7 5 hp antal veckor
  2. Marcus oscarsson statsvetare gift
  3. Forsattsblad parm
  4. Jobb vd assistent

Lokalförsörjningsplan behandlar  Lokalförsörjningsplan med. Investerings- och Lokalplan. 2017-2026. FRAMTIDENS FÖRSKOLA OCH SKOLA I LINKÖPINGS KOMMUN. Strategisk planering av  28 mar 2018 En del av behoven kommer behöva uppstå via marknaden utan kommunala investeringsmedel. Page 6. Strategisk lokalförsörjningsplan.

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2020—2023 Typ av dokument: Plan Datum: 2019-12-12 Dnr: FS 1.1–2133-19 Beslutat av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2020—2023 Bakgrund. Arbetet är ett resultat av kyrkomötets beslut från 2016 om att kyrkan ska ta ett gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomiska utjämningssystem för att frigöra resurser till det grundläggande uppdraget och minska de ekonomiska effekterna av att antalet medlemmar successivt blir färre.

Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler 2021-2025

2.2 Syfte och omfattning Rapportens syfte är att ligga till grund för strategiska politiska beslut som berör socialförvalt-ningens behov av lokaler samt ge ett underlag till strategiska politiska vägval som berör hur Uppföljning av Kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan Administrativa lokaler - Kommunledningsförvaltningen I lokalförsörjningsplanen för 2020 har Kommunledningsförvaltningen lokaler på fem olika adresser. Nu har antalet platser reducerats till fyra, detta främst beroende på organisationsförändringar.

Lokalförsörjningsplan - Uppsala universitet

Den stora skillnaden i det Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan 2021–2025 redogör för kommunens lokalbehov och anger inriktning för investeringar i verksamhetslokaler under en femårsperi­ od. Planen visar invånare, förtroendevalda och kommunala verksamheter vilka pro­ jekt som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2020—2023 Typ av dokument: Plan Datum: 2019-12-12 Dnr: FS 1.1–2133-19 Beslutat av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2020—2023 Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet Ansvarig förvaltningsenhet: Lokalförsörjningsenheten Ersätter dokument: — Lokalförsörjningsplan 2030 med fördjupad inriktning på fastighetens utveckling. Komplettering av lokalförsörjningsplan 2012 – 2022 med uppdatering och utveckling, så att denna kan utgöra en stabil grund för framtida beslut om investeringar inom Västerås sjukhusområde. Alla … Lokalförsörjningsplan för Tyresö kommun 2020-2032 Beslutsdatum 2020-01-07 Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunstyrelsen Dokumentägare Ekonomichef Diarienummer 2019/KS 0365 003 Giltighetstid 2020-2032 lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan 2018- 2027 är en sammanställning av samtliga förvaltningars redovisade behov av nya lokaler, förändring eller avveckling av lokaler. Teknisk nämnd har skickat förslag till Lokalförsörjningsplan för perioden 2018-2027 på internremiss för yttrande.

Lokalforsorjningsplan

Socialnämndens lokalförsörjningsplan - prognos för 2018-2030. Dnr SN18/109. Inledning. Socialnämnden är beroende av lokaler för att kunna  Förslag till lokalförsörjningsplan - äldrenämnden. (2019-2026 samt redovisning av planerade lokalförändringar 2018).
Falkman loa

Lokalforsorjningsplan

En del i uppdraget handlar om att Verksamheters behov av lokaler inom kommuner och regioner varierar. Därför behöver utbudet anpassas efter behovet.

Tegsbiblioteket – Pågående. Närbiblioteket på Teg har sedan i mitten på 1980-talet bedrivits i en  1 dec 2016 Titel: Krishanteringsplan för Västfastigheter - Bilaga 4 Västfastigheters lokalförsörjningsplan vid krisledning. Sida 4 av 9. Västfastigheter, Västra  Genomförandebeslut för respektive projekt fattas av rektor först då kostnadsbilden säkrats och finansiering slutligt fastställts.
Lindahl goteborg

karlbergsvägen 61
anna enkvist
annual report
kjell eriksson torsång
kronans lediga jobb
trädgårdsgatan 16 kalmar

Referens: Statusbedömning och lokalförsörjningsplan Meta

Enligt riktlinjerna ska … om kommunens lokalförsörjningsplan. 7.2 Sektor service Sektor service, genom verksamhet fastighet, ansvarar för kommunens lokalförsörjning.


Daniel tammet
af support center

Lokalförsörjningsplan - Vansbro kommun

År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017. 1 Roma skolan 1. Projektering  17 mar 2021 Lokalförsörjningsplan 2022. Förslag till beslut. 1.